• Zobacz nowoczesne miasto nad Bałtykiem

    Poznaj atrakcje Gdynii i okolic!

Dar Pomorza

Dar PomorzaFregata Dar Pomorza to trzymasztowy żaglowiec – główna atrakcja turystyczna Gdyni dla miłośników żeglarstwa. Zwodowano go w 1909 roku, w jednej ze hamburskich stoczni. Pierwsza nazwa to Prinzess Eitel Friedrich. Po I Wojnie Światowej, w ramach odszkodowań wojennych przejęli go Francuzi i pod nazwą Colbert pływał do 1929 roku. W tym roku został zakupiony dla Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni ze składek mieszkańców Pomorza i został nazwany Dar Pomorza. Przez ponad 50 lat służył pod polską banderą szkoląc kilkanaście tysięcy studentów Szkoły Morskiej, późniejszych oficerów na statkach polskiej floty handlowej.

W 1982 roku role okrętu szkolnego przejął Dar Młodzieży, a żaglowiec Dar Pomorza od 1983 roku pełni funkcję statku muzeum. Zwiedzanie Daru Pomorza obejmuje pokład, międzypokład, magazyn żagli, maszynownię, pomieszczenia oficerskie z salonem komendanta, kuchnię i dziobówkę. Dar Pomorza przycumowany jest przy reprezentacyjnym Nabrzeżu Pomorskim portu gdyńskiego, obok innego okrętu muzeum – ORP Błyskawica.

ORP Błyskawica

ORP Błyskawica przy nabrzeżu w GdyniORP Błyskawica to jeden z dwóch zbudowanych w brytyjskiej stoczni okrętów typu Grom, wprowadzony do służby w Marynarce Wojennej w 1937 roku. Przed wybuchem II Wojny Światowej należała do największych okrętów w klasie niszczycieli, jakie pływały po Bałtyku. Błyskawica była alianckim okrętem wojennym o najdłuższym stażu w II wojnie światowej – walczyła od wybuchu (1 września 1939 r.) do ostatnich dni wojny. W uznaniu zasług przyznano jej honorowe prawo oddania pierwszej salwy w operacji Deadlight w listopadzie 1945 r. U wybrzeży Szkocji posłano wówczas na dno całą armadę zdobycznych niemieckich u-bootów.

Po wojnie okręt powrócił do Polski w 1947 i służył w Marynarce Wojennej aż do roku 1969. Okrętem-muzeum został w 1976 roku. Błyskawica jest udostępniona do zwiedzania – można przejść się po pokładzie, zajrzeć do pomieszczeń wewnętrznych i obejrzeć wystawy. Trasa zwiedzania przebiega m.in. przez dawne serce okrętu – maszynownię i, co niesłychane, przez wnętrze kotła parowego. Żywym ogniem płonął tu niegdyś mazut! Niszczyciel ORP Błyskawica przycumowany jest przy reprezentacyjnym Nabrzeżu Pomorskim portu gdyńskiego, obok drugiego okrętu muzeum – żaglowca Dar Pomorza.