RSS

Tag Archive | "kościoły"

Gdynia - Kościoły i związki wyznaniowe

Saturday, January 17, 2009

0 Comments

W Gdyni dominuje wyznanie rzymskokatolickie. Można też znaleźć inne wyznania, których grono wyznawców jest minimalne. Odzwierciedla to liczebność świątyń poszczególnych wyznań. Katolicy mają do dyspozycji 30 obiektów sakralnych. Prócz nich Gdynia jest siedzibą 11 kościołów i zborów innych wyznań o chrześcijańskim gruncie (w tym 2 Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w RP, 2 Zielonoświątkowców, 1 Kościoła [...]

Continue reading...